FC Altena wordt Altena United

Altena Cup_logo Altena United

De stichting Altena Cup heeft besloten om de naam FC Altena aan te passen in Altena United. Als we United letterlijk vertalen komen onder andere de volgende woorden naar voren: verbonden, gekoppeld, eensgezind en saamhorig. We willen graag alle voetbalclubs samenbrengen door meer samenwerking op bijvoorbeeld sportief vlak, het opleiden van talenten, opleiden van trainers, het scheidsrechters tekort met elkaar een oplossing voor bedenken. We hebben ook zoals jullie de afgelopen editie ervaren hebben maatschappelijke doelen zoals de gezondere kantine, nix18 en geen drugs, rookvrije sportparken. Altena United sluit daarom perfect aan bij onze doelstellingen.