Altena Cup beweegt mee met de Rookvrije generatie en NIX18

Rookvrij

Een inkoppertje: zien roken doet roken! Sporten en roken gaat niet samen en al helemaal niet voor onze jeugd. Het zelfde geldt voor sportieve prestaties en alcohol drinken.

In de gemeente Altena wordt al een aantal jaren gewerkt aan de bewustwording van de gevaren van alcohol drinken, drugs gebruiken en roken. Ouders, scholen, uitgaansgelegenheden en andere settings waar onze jeugd vaak vertoefd nemen allen hun verantwoordelijk. De Altena Cup draagt ook graag een steentje bij aan het maatschappelijke streven!

Niet makkelijk , wel duidelijk

Alle clubs worden daarom uitgedaagd om zich aan te sluiten bij de rookvrije generatie /rookvrije sportterreinen en het toepassen van de NIX18. Wij geloven in de kracht van samen. Daarom is ons streven om binnen 2 jaar alle clubs rookvrije te krijgen en dat het toepassen van de NIX18 de norm is. Hoe mooi zou het zijn als dit voor al de 13 deelnemende clubs van toepassing is. Voor allen maar ook zeker voor onze jeugd schept dat een stuk duidelijkheid.  De clubs hanteren dezelfde regels en afspraken. Op die manier dragen we allen hetzelfde uit en gaan we voor Gezondere Sporters!

Draagvlak:

Vanuit de Altena Cup bieden we ondersteuning aan de verenigingen. We doen dat ism de GGD West-Brabant. Vaak gaat het om stapsgewijs implementeren en uitvoeren van de plannen. Draagvlak creëren is daarbij al een belangrijke 1ste stap. Veel informatie tav een rookvrije sportomgeving is ook te vinden op:  https://rookvrijegeneratie.nl/sport/ . of meld je club aan op: https://rookvrij.nl/zoek-locatie/sportvereniging zo krijg je al een idee hoeveel personen net als jij, willen dat je club rookvrij wordt.

NIX18 informatie is te vinden op: https://nix18.nl/ . Voor dit thema is het zinvol om met verschillende commissies binnen de vereniging het gesprek aan te gaan. Ook hierin zijn een aantal stappen te nemen die leiden tot mooie ‘goals’ .

Scoren:

Wil jij met je club gaan scoren op deze thema’s? Geef een voorschot en pak samen met jouw team de bal op! We denken graag met je mee. Neem gerust contact op met:

info@altenacup.nl

Noor Pleging n.pleging@ggdwestbrabant.nl